| +48 25 758-52-52 | | | EN | DE | FR | RU

Fundusze unijne


Zapraszamy do składania ofert


w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Osi Priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, działanie 3.3 Innowacje w MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

„Wdrożenie wyników prac B+R w firmie Awenta„


©2018 Awenta Sp. j. . All Rights Reserved. Made with love by MIDNIGHT DESIGN STUDIO.