Fundusze unijne


Zapraszamy do składania ofert


w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Osi Priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, działanie 3.3 Innowacje w MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

„Wdrożenie wyników prac B+R w firmie Awenta„POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 9d/17
Data ogłoszenia: 01-07-2017
Termin składania ofert upływa w dniu: 22-08-2017
Zestaw form wtryskowych do produkcji wentylatora kanałowego fi 100
- pobierz (zapisz element docelowy jako)
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 3d/17
Data ogłoszenia: 11-07-2017
Termin składania ofert upływa w dniu: 16-08-2017
Peryferia (suszarka 1 szt., dozowniki wolumetryczne 2 szt., podgrzewacze 2 szt.)
- pobierz (zapisz element docelowy jako)
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 17d/17
Data ogłoszenia: 17-07-2017
Termin składania ofert upływa w dniu: 21-08-2017
Drukarka do kodów 1 szt.
- pobierz (zapisz element docelowy jako)
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 18d/17
Data ogłoszenia: 17-07-2017
Termin składania ofert upływa w dniu: 25-08-2017
Prasa do znakowania metodą hot-stampingu 1 szt.
- pobierz (zapisz element docelowy jako)
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 15d/17
Data ogłoszenia: 19-07-2017
Termin składania ofert upływa w dniu: 21-08-2017
Foliarka automatyczna 1 szt.
- pobierz (zapisz element docelowy jako)
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 7d/17
Data ogłoszenia: 19-07-2017
Termin składania ofert upływa w dniu: 21-08-2017
Gilotyna mechaniczna 1 szt.
- pobierz (zapisz element docelowy jako)POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 11d/17
Data ogłoszenia: 07-08-2017
Termin składania ofert upływa w dniu: 29-08-2017
Zestaw form wtryskowych do produkcji wentylatora centralnego
- pobierz (zapisz element docelowy jako)
W zapytaniu wskazano dwie daty składania ofert. Obowiązującym terminem jest termin 29.08.2017